Dich vu 4
banner 3
THEP PHU THANG
banner 1

Dịch vụ

MUA BÁN-CHO THUÊ CỪ LARSEN (THÉP CỌC CỪ)

MUA BÁN-CHO THUÊ CỪ LARSEN (THÉP CỌC CỪ)

Chất lượng mới 100% và đã qua sử dụng

Cừ larsen III, IV. Kích thước từ 6m~18m

THI CÔNG ĐÓNG- NHỔ CỪ LARSEN (THÉP CỌC CỪ)

THI CÔNG ĐÓNG- NHỔ CỪ LARSEN (THÉP CỌC CỪ)

Thiết bị thi công: Búa rung, máy đào gắn búa rung

MUA BÁN-CHO THUÊ GIẰNG CHỐNG THÉP HÌNH H

MUA BÁN-CHO THUÊ GIẰNG CHỐNG THÉP HÌNH H

Chất lượng mới 100% và đã qua sử dụng

MUA BÁN-CHO THUÊ- SÀN THAO TÁC

MUA BÁN-CHO THUÊ- SÀN THAO TÁC

Kích thước thông dụng:

  • 1M x 2M  
  • 1M x 3M